ช่างไฟฟ้า /ช่างแอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เตรียมความพร้อมของวัสดุ อะไหล่, เครื่องมือวัด บันทึกการซ่อม และบริการหลังการขายรวมทั้งพื้นที่สำหรับงานแต่ละงานให้พร้อมก่อนเข้าไปบริการ 
2. จัดเตรียมเครื่องมือ,เครื่องมือวัดที่ใช้งาน(สอบเทียบแล้ว) และตรวจสอบสภาพให้พร้อมก่อนนำไปใช้งาน   
3. ประสานงานนัดหมายกับตัวแทนลูกค้าหรือผู้รับบริการในการนัดหมายเข้าไปซ่อม หรือบำรุงรักษาตามแผนงาน 
4. ควบคุมผู้รับเหมาช่วงที่เข้าไปให้บริการลูกค้า และประเมินผลการทำงานของผู้รับเหมาส่งแผนกจัดซื้อตามช่วงเวลาที่กำหนด 
5. จัดทำบันทึกที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อม/ บริการลูกค้าและสรุปรายงานหลังจากให้บริการและส่งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ 
6. ส่งบันทึกและรายงานให้ตัวแทนลูกค้าเซ็นลงนามทุกครั้งที่เข้าไปให้บริการ เพื่อแสดงสถานะการให้บริการเป็นที่ยอมรับได้ของลูกค้า 
7. ส่งแบบประเมินให้ตัวแทนลูกค้าประเมินผลการทำงานของทีมงานและนำส่งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบเพื่อนำcomment ไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
8. จัดเก็บบันทึกงาน Service Maintenance ทั้งหมดไว้ในแฟ้มให้เป็นระเบียบแยกตามโครงการ  

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศ ชาย อายุ 21-40 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปวส ขึ้นไป สาขาไฟฟ้าหรือเครื่องกล 
3. ประสบการณ์ในการทำงานติดตั้ งงานโครงการ,ซ่อมงาน อย่างน้อย 1- 2 ปี    
4. มีความรู้ความชำนาญงานซ่อมบำรุง และงานติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์  
5. มีใบขับขี่ สามารถขับรถออกต่างจังหวัดได้ 
6. สามารถใช้โปรแกรม  Microsoft Excel  และ Internet ได้   
7. มีความรู้ด้านไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และงานปะปา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตรา
4 อัตรา

เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลสำโรงเหนือ  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ (สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้)

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
บริษัท เมฆา-เอส จำกัด 2082 หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ติดต่อ :  คุณจันทร์ตรี แย้มทับทิม, คุณชุตาพร สีสุข, คุณกนกพล แหวดกลาง 
โทรศัพท์ : 097-236-1783, 02-136-4379 ต่อ 15-16
E-mail :  chantree.meka@gmail.com, hr.mekas@gmail.com
คลิกเพื่อสมัครงาน

Powered by MakeWebEasy.com