ธุรการสนาม(Site Admin) สามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รวบรวมจัดเตรียมเอกสารและแบบฟอร์มในการใช้งานที่จำเป็นให้กับพนักงานโครงการ
2. รวบรวมบันทึกรายงานประจำวัน, เอกสารส่งขออนุมัติและบันทึกที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีหน้าที่จัดทำบันทึกดังกล่าว
(Daily Request, Daily Report , Request For Inspection )

3. ช่วยจัดพิมพ์รายงาน Weekly Report ,Monthly Report ส่งวิศวกรโครงการและผู้จัดการโครงการตรวจสอบก่อนสำเนาส่งผู้ควบคุมงาน
4. จัดทำ, จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินและตรวจสอบทรัพย์สิน, รายการวัสดุ เข้า-ออก หน่วยงาน โดยรายงานผู้จัดการโครงการ
5. จัดทำและแก้ไขผังโครงการและของบุคลากรในฝ่ายให้ครบและ Update เอกสารและส่งข้อมูลการทำงานของพนักงานมาที่แผนกทรัพยากรบุคคลตามกำหนดเวลา
6. กระจายเอกสารต่าง ๆ ในส่วนของออฟฟิศและเอกสารหน้างานสำหรับผู้ที่ต้องใช้งานหรือตามทีผู้จัดการโครงการระบุไว้
7. ควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการทั้งหมด และตรวจสอบความครบถ้วน
8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. วุฒิปวส. หรือปริญญาตรี สาขางานเลขานุการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการหรืองานธุรการเอกสารจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดีและใช้จดหมายโต้ตอบ E-mail ได้คล่องแคล่ว
4. สามารถปฎิบัติงานตาม Site ได้
5. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

อัตรา
1 อัตรา

เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน
นครราชสีมา, ชลบุรี, ระยอง, กรุงเทพฯ, นนทบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, อุตรดิตถ์ และอีกหลายๆจังหวัด

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
บริษัท เมฆา-เอส จำกัด 2082 หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ติดต่อ :  คุณจันทร์ตรี แย้มทับทิม, คุณชุตาพร สีสุข, คุณกนกพล แหวดกลาง 
โทรศัพท์ : 097-236-1783, 02-136-4379 ต่อ 15-16
E-mail :  chantree.meka@gmail.com, hr.mekas@gmail.com
คลิกเพื่อสมัครงาน

Powered by MakeWebEasy.com