สัมมนา หลักสูตร Spirit Your Team To Success วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
     - สร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกัน
     - สร้างทีมงานที่มีเป้าหมายการอยู่ร่วมกัน
     - สร้างการทำงานอย่างมีมาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
     - สร้างการทำงานเป็นทีมที่ดีเยี่ยม
     - สร้างแนวคิดการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
     - สร้างความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างตั้งใจ
     - เสริมสร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
Powered by MakeWebEasy.com